Vanaf vandaag is de website voor de terugkeer van de kiosk bij de hertenkamp in Epe online gegaan.
Wij hopen dat u onze kiosk een warm hart toedraagt en om de terugkeer te bewerkstelligen vragen wij
u of de petitie zou willen tekenen. Wij hopen dat u regelmatig terug zult keren op onze website zodat u
op de hoogte blijft van de gang van zake.